Sağlık Politikaları Başkanlığı

Aile hekimliği çalışanlarına dayatılan tam bir ‘Ceza Yönetmeliği’ Aile hekimliği çalışanlarına dayatılan tam bir ‘Ceza Yönetmeliği’

16 Ağu 2021
Aile hekimliği çalışanlarına dayatılan tam bir ‘Ceza Yönetmeliği’

DEVA Partisi, aile hekimlerinin yurt çapında iş bırakma eylemleriyle protesto ettikleri yeni yönetmeliği eleştirdi. DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Hatipoğlu, “Bu yönetmelik marifetiyle, kamu idaresinin keyfi uygulamalarının önü açılmıştır. Temel sağlık hizmetlerinde aksamalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Kamuoyuna aksettirilenin aksine tam bir ‘ceza yönetmeliği’ niteliği taşımaktadır. Halkımızın sağlığı için fedakârca çalışan aile hekimliği çalışanlarımızı haklı mücadelelerinde destekliyoruz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, aile hekimliği çalışanlarının yurt çapında iş bırakma eylemleri ile protesto ettikleri “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”ne ilişkin açıklamada bulundu. Yönetmeliğin kamuoyuna sadece "pozitif performans" ve "kronik hastalık izlemi" olarak yansıtıldığının vurgulandığı açıklamada, “diğer pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da algı yönetiminin devreye girdiği” belirtildi.

Kamuoyuna 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmeliğin, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının kazançlarının detaylı sağlık taramaları yoluyla arttıracak şekilde yenilendiği duyurulmuş olsa da, gerçekte kronik hastalık takibi için ulaşılması imkansız hedefler konularak kazanç düşürücü ceza katsayısı getirildiği ifade edildi. Aynı şekilde, aşılama için konulan gerçekçi olmayan hedefler nedeniyle de pek çok Aile Sağlığı Merkezi çalışanının ek ödeme almasının mümkün olmadığının altı çizildi.

‘Sağlık çalışanlarının motivasyonu kırıldı’

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlgili meslek kuruluşunun yoğun tepkisi üzerine geçtiğimiz hafta geri adım atılarak tarama ve takip katsayısı yükseltilmiş olmakla beraber, içerdiği diğer pek çok unsur ile bu yönetmelik, aile hekimliği sistemi içindeki sağlık çalışanlarının motivasyonunu kırmış, zaten halihazırda büyük zorluklar içerisinde icra ettikleri mesleklerinden kopma noktasına getirmiştir. Son dönemde binlerce sağlık çalışanının iş bırakması ve istifa dilekçesi vermesi bu durumun tezahürüdür.”

‘Temel sağlık hizmetlerinde aksamalar kaçınılmaz’

Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu yönetmelik marifetiyle, iş akdi feshi kolaylaştırılmış ve iş güvencesi ortadan kalkmıştır. Sosyal medya paylaşımları yasaklanmış ve ifade özgürlüğü kısıtlanmıştır. Yeni cezalar ve ilave ceza puanları ile kamu idaresinin keyfi uygulamalarının önü açılmıştır. Yeni yönetmelikle; aile hekimliği sistemine kaldıramayacağı kadar çok yük yüklenmiş, temel sağlık hizmetlerinde aksamalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Özetle, yeni yönetmelik kamuoyuna yansıtılanın aksine tam bir ‘ceza yönetmeliği’ niteliği taşımaktadır. Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde hayatları pahasına halkın yardımına koşan bu camiaya yapılan açık bir haksızlık ve saygısızlıktır.”

‘Aile hekimliği çalışanlarımızı haklı mücadelelerinde destekliyoruz’

Hatipoğlu ayrıca aile hekimliği çalışanları ile dayanışma mesajı verdi: “Halkımızın sağlığı için fedakarca çalışan aile hekimliği çalışanlarımızı haklı mücadelelerinde destekliyoruz. Çalışma koşullarının cezalandıran değil, teşvik eden bir yasal zemine dayalı olması gerektiğine inanıyoruz. DEVA Partisi olarak, sistemin tüm yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklendiği bir sağlık sisteminin adil ve sürdürülebilir olmadığının farkında olarak, ekonomik koşulları iyileştirilmiş, iş-yaşam dengesi iyi kurulmuş bir sağlık camiası yaratmayı taahhüt ediyoruz.”

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #AILE HEKIMLIĞI
  • #CEZA YÖNETMELIK

SONRAKİ HABER

Deva Partisi’nden TTB’ye Ziyaret

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

16 Ağu 2021