Sağlık Politikaları Başkanlığı

DEVA Partisi’nden MHRS ve geciken randevulara tepki: ‘MHRS randevu sistemindeki aksaklıklar hasta ve hekim açısından sorunlu’ DEVA Partisi’nden MHRS ve geciken randevulara tepki: ‘MHRS randevu sistemindeki aksaklıklar hasta ve hekim açısından sorunlu’

19 Eki 2021
DEVA Partisi’nden MHRS ve geciken randevulara tepki: ‘MHRS randevu sistemindeki aksaklıklar hasta ve hekim açısından sorunlu’

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, geçen ay Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 10 dakika olan muayene aralığını beş dakikaya düşürmesi kararını eleştirdi. Hatipoğlu, bu düzenlemenin hem hasta hem hekim açısından birçok soruna yol açacağını söyleyerek açıklamalarda bulundu:

‘Hastalar etkin tanı ve tedaviden yoksun kalacak, hekimler açısından da yıpratıcı olacak’

“Sağlık Bakanlığı’nın beş dakikaya indirdiği muayene randevu aralığı mantığa ve tıp biliminin temel prensiplerine aykırıdır. Bu bir hekimin günlük mesaisinde 96 hastaya bakması anlamına gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ortalama muayene süresi 20 dakikadır. Hekim hastalık konusunda yeterli veriyi ancak hastanın şikayetini ayrıntılı olarak dinleyerek ve fiziki muayene yaparak elde edebilir. Genel olarak bir hastalığın teşhisi, yüzde 90 hastanın hikayesi ve fizik muayene bulguları ile, yüzde 10’da laboratuvar ve diğer yardımcı tetkikler ile yapılabilir. Hekimlerin beş dakika içerisinde hastanın şikayetini dinleyip, fiziki muayene yapıp, teşhis koyması, reçete düzenlemesi, gerekirse ilave tetkikler için yönlendirme yapması mümkün değildir. Bu durum hastaların etkin şekilde tanı ve tedaviden yoksun kalması anlamına gelecektir. Hekimler için ise bir günde bu kadar fazla sayıda hasta ile ilgilenmek son derece yıpratıcı olacaktır.”

‘Sağlıkta beyin göçü hızla bir ‘halk sağlığı’ sorunu haline geliyor’

“Sağlık Bakanlığı’nın bu kararı son dönemde MHRS üzerinden artan randevuların bazı branşlarda aylar sonrasına verilmesi sebebiyle artan hasta şikayetleri nedeniyle aldığı anlaşılıyor. Diğer pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da palyatif çözümlerle, ‘günü kurtarma’ zihniyetinin devrede olduğu aşikardır. Bir türlü kontrol altına alınamayan salgın nedeniyle halihazırda sağlık çalışanlarının üçte biri pandemi servislerinde görev yapıyor. Çok sayıda hekim salgın döneminde artan iş yükü, yetersiz ücretlendirme, izin kullanamama ve şiddet gibi sorunlar nedeniyle, istifa yasağının Temmuz ayında sona ermesiyle emekliliğini istedi veya istifa etti. Son iki yılda üç binden fazla hekim emeğinin karşılığını kendi ülkesinde bulamadığı ve yaşadığı mesleki tatminsizlik nedeniyle yurtdışına gitti. Sağlıkta beyin göçü hızla bir ‘halk sağlığı’ sorunu haline geliyor.”

‘Sağlık hizmetlerinde verim ciddi oranda düşecek ve şiddet sorunu körüklenecektir’

“OECD ülkelerine göre kişi başına düşen hekim ve yardımcı sağlık çalışanı sayısında son sıralarda olan ülkemiz, hastaneye başvuruda ise en üst sıralarda yer alıyor. Arz talep dengesini kuramayan sağlık politikaları nedeniyle hastalar ve hekimler karşı karşıya kalıyor; sağlıkta şiddet zemin buluyor. Şimdi muayene randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesiyle de hastalar şikayetlerini söyleyemeden süre dolacak ve tedavi olamayacak; hekimler doğru tanıyı koyamadan tedavi vermeye zorlanacak, hatalı tanı ve tedaviler artacak böylece sağlık hizmetlerinde verim ciddi oranda düşecek ve şiddet sorunu körüklenecektir.”

‘Sağlık politikalarının arz talep dengesini kuracak şekilde yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır’

“Sağlık sistemimizin tamamen tıkanma noktasına gelmesini engellemek için sağlık politikalarının arz talep dengesini kuracak şekilde yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır. Atama bekleyen yüzbinlerce sağlıkçının sisteme dahil edilmesini sağlayacak bir işgücü planlaması ile, dengeli iş yükü dağılımı sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının maaş ve özlük hakları iş-yaşam kalitesini artıracak şekilde iyileştirilerek, tükenmişliğin ve beyin göçünün önüne geçilmelidir. Sağlık bilimlerinin akademik kadrolarına sadakatli yandaşlar değil, liyakatli bilim insanları yerleştirilmelidir.”

Hatipoğlu, “DEVA Partisi olarak, sistemin tüm yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklendiği bir sağlık sisteminin adil ve sürdürülebilir olmadığının farkında olarak, ekonomik koşulları iyileştirilmiş, iş-yaşam dengesi iyi kurulmuş bir sağlık camiası yaratmayı taahhüt ediyoruz.” diye ekledi.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #MHRS
  • #RANDEVU

SONRAKİ HABER

İl Başkan Yardımcıları Koordinasyon Toplantısı

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

19 Eki 2021